پاسخ سوالات پزشکی و دارویی خود را از ما بخواهید. ورود به تالار گفتگو
خدمات آموزشی و مشاوره ای در داروخانه با پزشکان متعهد
همگون سازی ظاهری ، استاندارد کردن فرآیند ها،ارتقاء سطح مکانیزاسیون،ارائه خدمات نوین در داروخانه و در نهایت پایش و ارزیابی
در ادامه مطلب داروخانه دکتر کامکار به عنوان عضو پیشرو در طرح ارتقا خدمات داروخانه توضیحاتی درباره این طرح ارائه می دهد
  • فیلتر ها
مجموعه: دارویی

CLINDDAMYCIN Phosphate / TRETINONIN

دسته دارویی : ضد اکنه ترکیبی ( انتی بیوتیک + رتینوئید ) اشکال دارویی : top get 1.2%/0.25% موارد مصرف : اکنه و لگاریس مقادیر مصرف : بالغین و کودکان ( 12 سال یا بیشتر ) – استعمال موضعی qhs موارد منع مصرف و عوارض جانبی : به ترکیبات مراجعه کنید ( ممکن است قرمزی و ورامدن پوست را سبب شود ، از افتاب پرهیز کنید ) گروه مصرف در حاملگی : گروه C نام های تجارتی و ترکیبات دارویی : Ziana

مجموعه: دارویی

CLINDAMYCIN / BENZOYL PEROXIDE

دسته دارویی : ضد اکنه ترکیبی ( انتی بیوتیک + کراتولیتیک ) اشکال دارویی : top del 1% 5% موارد مصرف : اکنه و لگاریس مقادیر مصرف : بالغین – استعمال موضعی bid موارد منع مصرف و عوارض جانبی : رجوع به ترکیبات گروه مصرف در حاملگی : گروه C نام های تجارتی و ترکیبات دارویی : BenzaClin

مجموعه: دارویی

CLIDINIUM – C

دسته دارویی : ضد موسکارینی – تسکین بخش اشکال دارویی : tab شامل کیلیدینییوم برمید 2.5mg و کلردیازپوکساید هیدروکلرید 5mg موارد مصرف : داروی کمکی در درمان زخم گوارشی ( زخم پپتیک ) و سندروم روده تحریک پذیر ( IBS ) مقادیر مصرف : بالغین – 1 or 2 tab qd-qid ، 30-60min قبل از غذا عوارض جانبی : شایع – احساس نفخ ، کاهش تعریق ، سرگیجه ، خواب الودگی ، خشکی دهان ، سردرد گروه مصرف در حاملگی : گروه D نام های تجارتی و ترکیبات دارویی : Librax ، Apo – Chlorax ، Clindex

مجموعه: دارویی

CLEMASTINE Fumarrate

دسته دارویی : انتی هیستامین اشکال دارویی : tab 1mg ، inj 2mg/2ml موارد مصرف : درمان علامتی رینیت الرژیک ، درمان علامتی تظاهرات الرژیک ، درمان کمکی شوک انافیلاتیک همراه با اپینفرین و سایر اقداامات استاندارد ، درمان کمکی واکنش های انتقال خون و پلاسما مقادیر مصرف : PO – بالغین – 1mg bid ، حداکثر 6mg/d کودکان – با سن کمتر از 12y ، 0.5-1mg q8-12h ؛ IM – بالغین - 2-4mg/d کودکان – 1-2mg/d موارد منع مصرف و عوارض جانبی : رجوع به کلرفینرامین مالئات گروه مصرف در حاملگی : گروه D نام های تجارتی و ترکیبات دارویی : Tavegy ، Tavist ، Tavist Allergy ، Dayhist Allergy

مجموعه: دارویی

CLADRIBINE

دسته دارویی : ضد نئوپلاسم ( انالوگ نوکلئوزید پورین ) اشکال دارویی : inj 10mg/10ml ، inj 10mg/5ml موارد و مقادیر مصرف : لوسمی Hairy cell حاد بالغین – 0.09mg/kg/d انفوزیون وریدی مداوم برای 7 روز موارد منع مصرف : حساسیت مفرط عوارض جانبی : شایع – ناراحتی عمومی ، سردرد ، خستگی ، کوتاه شدن تنفس ، کاهش اشتها ، استفراغ ، اسهال ، ونتروپنی ، درد تنه ، میالژی ، ارترالژی ، راش ، خارش ، اریتم ، پورپورا ، واکنش موضع تزریق ، لرز ، تب ، تعریق ، عفونت گروه مصرف در حاملگی : گروه D نام های تجارتی و ترکیبات دارویی : Leustatin ، Litak

مجموعه: دارویی

CITRIC ACID / SODIUM CITRATE / POTASSIUM CITRATE

دسته دارویی : قلیاییی کننده طولانی مدت ادرار ( اسید سیتریک ، سیترات سدیم و سیترات پتاسیم ) اشکال دارویی : oral solu 334/500/550mg/5ml ( 480ml ) حاویی پتاسیم یک میلی اکی والان ، سدیم یک میلی اکی والان و بیکربنات 2 میلی اکی والان در هر میلی لیتر موارد مصرف : برقراری ادرار قلیایی برای مدت طولانی در شرایطی مثل کنترل و حل کردن سنگ های ادراری اسیداوریک و سیستین مقادیر مصرف : بالغین – 15-30ml PO رقیق کردن با اب رای بعد از غذا و موقع خواب کودکان – 5-15ml PO رقیق کردن با اب برای بعد از غذا و موقع خواب نام های تجارتی وترکیبات دارویی : Cytra – 3 ، Polycitra ، Polycitra - LC

مجموعه: دارویی

CITRIC ACID

دسته دارویی : ضد سنگهای ادراری ، قلیایی کننده سیستمیک و قلیایی کننده ادرار ، بافر خنثی کننده اسید معده ( سیترات ) اشکال دارویی : bulk موارد مصرف : این دارو به تنهایی به کار نمی رود ( رجوع به پتاسیم سیترات و سدیم سیترات ) نام های تجارتی و ترکیبات دارویی : Uriflex ، Alka – Seltzer ( اسید سیتریک + اسپرین + بیکربنات سدیم ؛ سوئ هاضمه ، تب ، درد و مستی ) ، Bicitra ( اسید سیتریک + سیترات سدیم ؛ اسیدوز متابولیک مزمن ، قلیایی کننده ی ادرار ) ، Poiycitra ( اسید سیتریک + سیترات پتاسیوم + سیترات سدیم ؛ اسیدوز متابولیک مزمن ، قلیایی کننده ادرار )

مجموعه: دارویی

CITICOLINE Sodium

دسته دارویی : افزایش دهنده جریان خون مغز اشکال دارویی : INJ 250MG/2ML موارد و مقادیر مصرف : اسیب عروق مغزی بالغین – در مرحله حاد 500 or 450mg/d IV در مقادیر منقسم ، در مرحله حاد 250 or 500mg/dIM در مقادیر منقسم ؛ عواقب ناشی از ضربه به سر بالغین - 250mg/d کودکان – در موارد بالا – 250mg/d در دو مقدار منقسم نام های تجارتی و ترکیبات دارویی : Actcolin ، Nicholin ، Cedroton ، Neurex

مجموعه: دارویی

CISPLATIN ( CIS – PLATINIUM )

دسته دارویی : ضد نئوپلاسم ( الکیله کننده ) اشکال دارویی : inj 10mg/20ml ، inj 50mg/100ml ، inj ( pow ) 10 , 50mg موارد مصرف : درمان کارسینوم مثانه ، تخمدان ، بیضه ها مقادیر مصرف : بالغین و کودکان - 50-120mg/m q3-4w ، روش تجویز ؛ ابتدا هیراسیون بیمار با انفوزیون 1-2 lit محلول مناسب 8-12h قبل از تجویز دارو و سپس رقیق کردن دارو در 2 lit محلول NaCl 0.9% یا محلول گلوکز در کلرید سدیم همراه با 37.5g مانیتول طی 6-8h انفوزیون وریدی موارد منع مصرف : رجوع به ازاتیوپرینعوارض جانبی : شایع - مسمومیت گوشی و کلیوی ، هیپرتانسیون ، نفروپاتی اسید اوریکی ، کمی پلاکت ، انمی ، لکپونی ، تهوع و استفراغ شدید گروه مصرف در حاملگی : گروه D نام های تجارتی و ترکیبات دارویی : Platinol ، Platinol AQ ، CDDPT

مجموعه: دارویی

CISATRACURIUM Besylate

دسته دارویی : شل کننده عضلات اسکلتی ( بلوکر عصبی غیر دپولاریزان ) اشکال دارویی : inj 2mg/ml ( 2.5,10ml ) ، inj 5mg/ml موارد مصرف : داروی کمکی در بیهوشی عمومی ، تسهیل انتوباسیون ، شل شدن عضلات اسکلتی در جراحی یا ونتیلاسیون مکانیکی در ICU مقادیر مصرف : بالغین – 0.15 – 0.2mg/kgIV و انفوزیون نگهدارنده 3mcg/kg/min سپس کاهش به 1-2mcg/kg/min در صورت نیاز کودکان – 2 تا 12 سال 0.1mg/kg IV طی 5 تا 10 ثانیه و انفوزیون نگهدارنده مطابق فوق موارد منع مصرف : حساسیت به دارو یا بنزیل الکل عوارض جانبی : فلاشینگ ، هیپوتانسیون ، برادیکاردی گروه مصرف در حاملگی : گروه B نام های تجارتی و ترکیبات دارویی : Nimbex ، Nimbium

مجموعه: دارویی

CIRPOFLOXACIN / DEXAMETHASONE

دسته دارویی : انتی بیوتثیک و ضدالتهاب استروئیدی اشکال دارویی : otic drop 0.3% /0.1% موارد مصرف : عفونت گوش خارجی ، عفونت گوش میانی مقادیر مصرف : بالغین و کودکان ( بیشتر از 6 ماه ) – 4gtt bid در گوش مبتلا برای 7 روز موارد منع مصرف : عفونت ویروسی گوش عوارض جانبی : ناراحتی گوش گروه مصرف در حاملگی : گروه C نام های تجارتی و ترکیبات دارویی : Ciprodex ، Ciprodex Otic

مجموعه: دارویی

CINNARIZINE

دسته دارویی : انتی هیستامین اشکال دارویی : tab 25 , 75mg موارد و مقادیر مصرف : تهوع و سرگیجه بیماری منیر ( Meniere ) بالغین – 30mg هر 8 ساعت ، کودکان – نصفدوزاژ بالغین ؛ بیماری حرکت بالغین – 30mg دو ساعت قبل از شروع مسافرت و 15mg هر 8 ساعت در طی مسافرت کودکان – نصف دوزاژ بالغین موارد منع مصرف : نوزادان ، پورفیری عوارض جانبی : خواب الودگی ، خستگی ، خشکی دهان ، تحریک پوست گروه مصرف در حاملگی : گروه B نام های تجارتی و ترکیبات دارویی : Stugeron ، Cinaziere ، Cinnabene ، Derozin ( سینازیرین + فنیل پروپانولامین ، رینیت و احتقان بینی )

مجموعه: دارویی

CICLESONIDE

دسته دارویی : استروئید استنشاقی اشکال دارویی : oral inhaler ، 80 , 160mcg/puff موارد مصرف : داروی نگهدارنده یاسم مقادیر مصرف : بالغین – بیمار تنها با مصرف برونکودیلاتور 80mcg bid ( حداکثر 320mcg/d ) ، بیمار با مصرف کورتیکوستروئید استنشاقی 80mcg bid ( حداکثر 640mcg/d ) موارد منع مصرف : اسم مداوم یا دیگر حملات حاد اسم ، حساسیت به این دارو عوارض جانبی : سردرد ، نازوفارنزیت ، سینوزیت ، درد حلق و حنجره ، عفونت تنفسی فوقانی ( URI ) ، ارترالژی ، اختقان بینی گروه مصرف در حاملگی : گروه C نام های تجارتی و ترکیبات دارویی : Alveso

مجموعه: دارویی

CHORIOGONADOTROPIN ALFA

دسته دارویی : محرک تخمک گذاری اشکال دارویی : inj 250mcg/0.5ml در سرنگ یک بار مصرف از قبل پرشده موارد مصرف : تحریک تخمک گذاری در ناباوری ناشی از عدم تخمک گذاری ، داروی کمکی در IVF و دیگر تکنیک های درمان ناباوری بالغین – 2mcg SC همزمان با تحریک مطلوب رشد فولیکول موارد منع مصرف و عوارض جانبی : رجوع به Hcg گروه مصرف در حاملگی : گروه x نام های تجارتی و ترکیبات دارویی : Hcg ، Ovidrel ، Ovitlle

مجموعه: دارویی

CHLORTHALIDONE

دسته دارویی : دیورتیک تیازیدی ، کاهنده فشارخون اشکال دارویی : DS tab 100mg موارد مصرف : ادم ، هیپرتانسیون مقادیر مصرف : بالغین – 25-100mg qd کودکان – 2mg/kg/d سه روز در هفته موارد منع مصرف : عیب شدید کار کبد یا کلیه ، بیماری ادسیون ، هیپرکلسمی ، همزمان با لیتیوم عوارض جانبی : شایع – خشکی دهان ، تشنگی ، اریتمی ، اختلال خلقی و روانی ، درد یا کرامپ عضلانی ، تهوع یا استفراغ ، خستگی یا ضعف یا ضعیف شدن نبض ( اختلال الکترولیتی مثل هیپوناترمی ، هیپوکالمی و الکالوز هیپوکلرمیک ) گروه مصرف در حاملگی : گروه B نام های تجارتی و ترکیبات دارویی : Apo – Chlortalidone ، Novo – Thalidone ، Uridon ، Regroton ( کلرتالیدون + رزرپین ، ضد هیپرتانسیون )

مجموعه: دارویی

CHLORPROPAMIDE

دسته دارویی : ضد دیابت خوراکی ( تکریب سولوفونیل اوره ) اشکال دارویی : tab 20mg موارد مصرف : درمان دیابت غیر وابسته به انسولین ( NIDDM ) که تنها با رعایت رژیم غذایی و فعالیت بدنی پاسخ نمی دهد مقادیر مصرف : ابتدا 100-250mg qd و افزایش 50-125mg/d هر هفته تا کنترل دیابت یا تا حداکثر 750mg/d موارد منع مصرف : اسیدوز بارز ، سوختگی شدید ، کمای دیابتیک یا کمای کبدی ناشی از هیپوگلیسمی ، عفونت شدید ، کتواسیدوز ، کتوز بارز ، جراحی عمده ، ضربه شدید عوارض جانبی : شایع – اسهال ، سرگیجه ، سردرد ، سوزش سردل ، تهوع و استفراغ ، کاهش اشتها ، ناراحتی یا درد معده گروه مصرف در حاملگی : گروه D نام های تجارتی و ترکیبات دارویی : Diabibnes ، Novo – Propamide ، Diabemide

مجموعه: دارویی

CHLORPHENIRAINE / PSEUDOEPHEDRINE / DEXTROMETHERPHANE / ACETAMINOPHEN

دسته دارویی : فراورده سرماخوردگی بزرگسالان اشکال دارویی : tab/cap 2/30/15/500mg موارد و مقادیر مصرف : سرماخوردگی ، رینیت الرژیک بالغین – 2 قرص یا کپسول هر 6 ساعت موارد منع مصرف و عوارض جانبی : رجوع به ترکیبات گروه مصرف در حاملگی : گروه C نام های تجارتی و ترکیبات دارویی : Contac Severe Cold & Flu Maximum Strengtn

مجموعه: دارویی

CHLOROXYLENOL

دسته دارویی : ضد عفونی کننده اشکال دارویی : solu 5% موارد مصرف : ضد عفونی کردن پوست ، زخم ( سوختگی خفیف ، اکنه ، سبوره ، درمان عفونت گوش و عفونت قارچی پا ( Athletes foot ) مقادیر مصرف : بر حسب نیاز به صورت موضعی نام های تجارتی و ترکیبات دارویی : Dettol ، Dettol Classic ، Rinstead ، Neomercurocromo ( بنزوکائین + کلرکسی لنول ، زخم و درد دهان )

مجموعه: دارویی

HLORMADINONE Acetate / ETHINYL ESTRADIOL

دسته دارویی : جلوگیری کننده از حاملگی ( ترکیب پروژترون و استروژن با خاصیت ضد اندروژن ) اشکال دارویی : tab 2/0.03mg موارد و مقادیر مصرف : اختلالت قاعدگی ( از جمله منوراژی و اندومتریوز ) بالغین – 2-10mg/d PO براساس کلرمادینون دوره ای یا مداوم ؛ جلوگیری از حاملگی ( به عنوان OCP ) بویژه در زنان مبتلا به شرایط وابسته ه اندروژن مثل اکنه و هیرسوتیسم ( پرمویی ) بالغین – 1-2mg/d PO براساس کلرمادینون وارد منع مصرف و عوارض جانبی : رجوع به پروژسترون گروه مصرف در حاملگی : گروه X نام های تجارتی و ترکیبات دارویی : Belara ، Neo - Euromin

مجموعه: دارویی

CHLORDIAZEPOXIE

دسته دارویی : ضدضطراب ، سکین بخش – خواب اور ( بنزودیازپین ) اشکال دارویی : tab 5 , 10mg درمان اضطراب ، لرزش ارثی یا ناشی از کهولت مقادیر مصرف : ضد اضطراب بالغین – 5-25mg PO tid – qid ، کودکان ( 6 سال و بیشتر ) – 5mg bid – qid ، علائم حاد قطع مصرف الکل بالغین – ابتدا 50-100mg و سپس برحسب نیاز تا حداکثر 300mg/d و بعدا کاهش دارو تا MD ، موارد منع مصرف : دپرسیون CNS یا کما ، بی کفایتی حاد ریوی ، Sleep apnea ، درمان سایکوز مزمن یا حالات phobic یا Obsessional عوارض جانبی : شایع – از دان مهارت در انجام کار یا بی ثباتی ، سرگیبجه یا منگی ، واب الودگی گروه مصرف در حاملگی : گروه D نام های تجارتی و ترکیبات دارویی : Librium ، Mitran ، Radepur

از ما بخواهید

      18                                     brus25h                                  19                                        20                              

                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

ما را دنبال کنید

lpgptalar3

 

best instagram logo download here 15

 

 

 

ورود پرسنل

worker

تماس با ما

  • گرگان .گرگان پارس.نبش مرداد مرکزی
  • 017-۳۲۳۲۵۷۷۳
  • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  • alarm clock  09:00صبح الی 21:30بعدظهر